Εγκατάσταση & Αντικατάσταση μπαταρίας

Αντικατάσταση Μπαταρίας λαμία

Σας προτείνουμε 4 βασικά βήματα για την επιτυχή εγκατάσταση της μπαταρίας σας .

1 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ελέγξτε το βιβλίο του οχήματός σας για τις συστάσεις του κατασκευαστή αρχικού εξοπλισμού σχετικά με:

 • Μέγεθος της μπαταρίας (Battery group size) – Το μέγεθος της μπαταρίας που ταιριάζει καλύτερα στις διαστάσεις του οχήματός σας. Πολλά οχήματα μπορούν να υποδεκτούν διάφορα μεγέθη.
 • Ρεύμα ψυχρής εκκίνησης [Cold cranking amps (CCA)] – Το CCA είναι βασικό για τη σωστή ικανότητα εκκίνησης. Είναι ο αριθμός των ampere που δέχεται μια μπαταρία για 30 δευτερόλεπτα σε θερμοκρασία 0 βαθμών F μέχρι η τάση της να πέσει σε ακατάλληλα επίπεδα.
 • Χωρητικότητα αποθέματος – Βοηθάει στην τροφοδότηση ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματός σας, εάν έχει βλάβη ο εναλλακτήρας. Διαπιστώνει πόσα λεπτά μπορεί η μπαταρία να προσφέρει άφθονη ενέργεια, χωρίς να πέσει κάτω από την ελάχιστη τάση που απαιτείται για τη λειτουργία του οχήματός σας.

Κατά κανόνα, τόσο για το CCA όσο και για τη χωρητικότητα αποθέματος, ισχύει: όσο ποιο ψηλός είναι ο αριθμός, τόσο το καλύτερο. Αν ζείτε ΟΜΩΣ σε χώρα με κρύο κλίμα, η ικανότητα CCA είναι σημαντικό κριτήριο επιλογής της μπαταρίας. Αντιθέτως αν ζείτε σε χώρα με πολύ ζεστό κλίμα, δεν χρειάζεται τόσο υψηλό CCA.

Κατά την επιλογή μπαταρίας βαθιάς εκφόρτισης (deep cycle) για χρήση σε σκάφη ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη τα εξής:

 • Τον τύπο του εξοπλισμού που θα τροφοδοτηθεί με ενέργεια
 • Τον αριθμό ampere που απαιτείται για τη λειτουργία του εξοπλισμού
 • Τον αριθμό ωρών που θα χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό

Πολλαπλασιάζετε τα ampere (Amp) με τις ώρες, για να καθορίσετε τα απαιτούμενα αμπερώρια (AH).
Κατανάλωση ρεύματος του εξοπλισμού (Amps) x Χρόνος (ώρες) = AH


2 – ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Διαβάστε τις σχετικές οδηγίες στο βιβλίου χειρισμού. Πριν αφαιρέσετε την παλαιά μπαταρία, κοιτάξτε σε ποια θέση είναι ο θετικός ακροδέκτης της μπαταρίας και σημειώστε την πολικότητα του θετικού καλωδίου. Έτσι θα αποφύγετε να εγκαταστήσετε αντίστροφα την νέα μπαταρία.
Αφαιρέστε πρώτα το καλώδιο της σύνδεσης με τη “γείωση”. Έτσι θα αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς σε καλώδια και / ή στην μπαταρία, προκαλώντας κατά λάθος “γείωση” με εργαλεία.
Όταν αφαιρείτε τα καλώδια της μπαταρίας, χρησιμοποιείτε κουτί του κατάλληλου μεγέθους ή ανοικτό κλειδί.

Ελέγχετε το δίσκο μπαταρίας (battery tray) για τυχόν ζημιές ή διάβρωση. Βεβαιωθείτε πως ο δίσκος και οι συγκρατήρες είναι ακέραιοι από μηχανικής άποψης και πως δεν έχουν διάβρωση. Καθαρίζετε διαβρωμένα μέρη με νερό (στο οποίο προσθέτετε λίγη αμμωνία οικιακής χρήσης ή μαγειρική σόδα), και τρίβοντάς τα με σκληρή βούρτσα. Στεγνώνετε τα μέρη που έχετε καθαρίσει και τα μπογιατίζετε. Μην μπογιατίσετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας.

Καθαρίζετε και στερεώνετε την σύνδεση της “γείωσης”. Στερεώνετε επίσης το ρελέ του εκκινητή και τις συνδέσεις του εκκινητή.


3 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Όταν τοποθετηθεί στο όχημα, η μπαταρία πρέπει να είναι επίπεδη στο δίσκο. Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν άλλα αντικείμενα στο δίσκο, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον πάτο του περιβλήματος της μπαταρίας.

Σφίγγετε το συγκρατήρα, χωρίς να εξασκείτε βία. Δεν πρέπει να είναι τόσο σφικτός που να προκαλέσει ζημιά στη θήκη ή στο καπάκι της μπαταρίας. Χρησιμοποιήστε τις τιμές για την τάση σύσφιγξης που αναφέρονται στο βιβλίο χειρισμού του οχήματος. Εάν δεν είναι διαθέσιμες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξής τιμές για την τάση σύσφιγξης:

Συγκρατήρας της πάνω μπάρας ή του πάνω πλαισίου: 30-50 λίβρες/ίντσα
Συγκρατήρας τύπου εσοχής στη βάση: 60-80 λίβρες/ίντσα
Συγκρατήρας τύπου προεξοχής στη βάση: 70-90 λίβρες/ίντσα
Το “γειωμένο” καλώδιο πρέπει να συνδεθεί στην μπαταρία τελευταίο.

Κοιτάξτε ποια είναι η σωστή πολικότητα της μπαταρίας σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος. Συνήθως αναφέρεται η πολικότητα “γείωσης”. Η “αντίστροφη” πολικότητα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος. Λάβετε υπόψη πως ο θετικός κωνικός ακροδέκτης είναι μεγαλύτερος από τον αρνητικό ακροδέκτη.


4 – ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Επικοινωνήστε με συνεργείο οχημάτων. Τα περισσότερα συνεργεία δέχονται παλαιές μπαταρίες για ανακύκλωση ακόμα και αν δεν τις αγοράσατε εκεί.

Επικοινωνήστε με κατάστημα που πωλεί καινούριες μπαταρίες μολύβδου οξέος. Η πλειοψηφία των outlet λιανικής πώλησης με προσφορά μπαταριών μολύβδου οξέος για αυτοκίνητα, συλλέγει επίσης παλαιές μπαταρίες για ανακύκλωση.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε λιανοπώλη ή συνεργείο που να δέχεται την παλαιά μπαταρία, επικοινωνήστε με ένα κέντρο ανακύκλωσης ή το τμήμα εξυγίανσης στην περιοχή σας. Αυτοί θα είναι σε θέση να σας πουν που υπάρχει η σχετική μονάδα για επικίνδυνα απόβλητα ή χώρος για ασφαλή διάθεση.

Επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία συλλογής απορριμμάτων, πιθανόν να έχει συγκεκριμένα πρότυπα και ημερομηνίες σχετικά με τη συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων.

Βασικά κριτήρια επιλογής μπαταρίας αυτοκινήτου

Πιο κάτω παραθέτονται χρήσιμες συμβουλές για την σωστή επιλογή στην αγορά της μπαταρίας αυτοκινήτου
Bασικό εξάρτημα του αυτοκινήτου είναι η μπαταρία. Εξίσου σημαντικός είναι ο τρόπος επιλογής της.
Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία για να κάνουμε μια καλή επιλογή στην αγορά της μπαταρίας μας.

Εκτός από το μέγεθος που τη χαρακτηρίζει, κυριότερο ρόλο παίζουν δύο άλλα μεγέθη που δηλώνουν και την δυναμή της α) η χωριτικότητα που μετριέται σε (Ah) αμπερώρια και β) η δύναμη της εκκίνησης που μετριέται σε (Α) αμπέρ.
Τα αυτοκίνητα που ο χρόνος κατασκευής τους είναι πριν το 2002-2003 ονομάζονται παλαιάς τεχνολογίας και έχουν χαμηλό τρόπο φόρτισης δυναμού με λίγες καταναλώσεις, οπότε διαλέγουμε μπαταρία χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις.
Τα αυτοκίνητα όμως που ο χρόνος κατασκευής τους είναι μετά το 2002-2003 ονομάζονται νέας τεχνολογίας και έχουν υψηλό τρόπο φόρτισης του δυναμού λόγω των πολλών καταναλώσεων extra και χρειάζονται μπαταρίες με ιδιαίτερες απαιτήσεις.
Θα πρέπει να σημείωσουμε ότι οι επώνυμες μάρκες κατασκευής μπαταριών και ιδιαίτερα οι ευρωπαικές εταιρείες κατασκευάζουν τέσσερις (4) ποιότητες μπαταριών.

1) Μπαταρίες για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

2) Μπαταρίες για αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας με ιδιαίτερες απαιτήσεις

3) Μπαταρίες premium για αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας

4) Μπαταρίες για υβριδικά αυτοκίνητα και start –stop

Άλλος σοβαρός λόγος και κριτήριο για την επιλογή σωστής μπαταρίας είναι ο κυβισμός του αυτοκινήτου και η ιπποδύναμη.Δεν μπορούμε να επιλέξουμε μία μπαταρία με λίγα Ah και Α εκκίνησης για αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού και από την άλλη δεν μπορούμε να διαλέξουμε πολλά Αh και Α για αυτοκίνητα μικρού κυβισμού. Πρέπει παντοτε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ δυναμού κυβικών αυτοκινήτου και της χρήσης που κάνουμε.

H σταθερα 3,85 πολλαπλασιασμένη με την ιπποδύναμη του αυτοκινήτου (άλογα) μας δίνει τα αμπερ εκκινησης που χρειαζόμαστε.
Για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο με 115 άλογα Χ 3,85 ( Σταθερά) =443, άρα ζητάμε η μπαταρία μας να έχει 443 Α εκκίνησης το λιγότερο.Τέλος, σαν κριτήριο επιλογής είναι το οικονομικό και η χώρα κατασκευής της μπαταρίας.
Μπορουμε να επιλέγουμε ευρωπαικές εταιρείες κατασκευής που πληρούν όλα τα ISO χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η κορεάτικη αγορά δεν έχει ανταγωνιστικές μπαταρίες σε τεχνολογία και τιμές.

Ετοιμάστε το Ι.Χ. σας για τον χειμώνα

Μπαταρίες Αυτοκινήτων Λαμια

Οι καιρικές συνθήκες του χειμώνα απαιτούν, αναμφίβολα, την κατάλληλη προετοιμασία του αυτοκινήτου μας για απρόσκοπτες μετακινήσεις.

Ας αναλάβουμε δράση λοιπόν…

Αρχικά, το κρύο συμβάλλει στη μειωμένη απόδοση της μπαταρίας γι αυτό θα πρέπει να τσεκάρουμε τακτικά την κατάστασή της. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να την αφήσουμε ένα ολόκληρο βράδυ συνδεμένη σε ένα φορτιστή και το επόμενο πρωί να τη μετρήσουμε με ένα πολύμετρο. Αν η ένδειξη είναι μικρότερη από 12,5V θα πρέπει να αγοράσουμε καινούργια μπαταρία. Σε μεγάλες περιόδους ακινητοποίησης αποσυνδέουμε τους πόλους, τους οποίους θα πρέπει ούτως ή άλλως να έχουμε περιποιηθεί με βαζελίνη ή ειδικό σπρέι-γράσο για την αποφυγή δημιουργίας αλάτων και οξείδωσης.

Επιπλέον σημεία προσοχής για σωστή προετοιμασία:

 • Έλεγχος ελαστικών
 • Αλυσίδες στο αυτοκίνητο
 • Έλεγχος αεραγωγών
 • Κατάσταση υαλοκαθαριστήρων
 • Σέρβις αυτοκινήτου

Αυτοκίνητο σε Ακινησία

Αυτοκίνητο σε ακινησία μπαταρία στη Λαμία

Yπάρχουν περίοδοι στη ζωή ενός αυτοκινήτου οι οποίες το… αναγκάζουν σε ακινησία για πολύ καιρό. Οι κίνδυνοι ανάλογα με τις συνθήκες ακινησίας είναι πολλοί.

Απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει να φροντίζουμε ώστε το όχημα να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο ευάλωτο τόσο στη φθορά των καιρικών συνθηκών, όσο και στην ιδιότυπη φθορά του χρόνου.

 •  Η λύση του κλειστού χώρου στάθμευσης ενδείκνυται αφού το χειμώνα θα το προστατεύσει από ακραία καιρικά φαινόμενα (π.χ. χαλάζι) ενώ το καλοκαίρι θα είναι προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία που βλάπτει ανεπανόρθωτα το χρώμα του αμαξώματος αλλά και τα πλαστικά μέρη του εσωτερικού. Επίσης το διατηρεί μακριά από “αδιάκριτα” βλέμματα.
 •  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κλειστός χώρος στάθμευσης η αμέσως καλύτερη λύση είναι η χρήση προστατευτικής κουκούλας, η οποία σημειωτέον πρέπει να επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα για να εξατμίζεται η υγρασία και να μην προκαλεί οξείδωση στα μεταλλικά μέρη του αυτοκινήτου.
 •  Σε περίπτωση μη αποσύνδεσης της μπαταρίας καλό είναι να την ελέγχετε συχνά, εκκινώντας τον κινητήρα. Αν λείπετε, αναθέστε σε έμπιστο πρόσωπο αυτή την ενέργεια.
 •  Αφήστε δύο παράθυρα ελάχιστα ανοιχτά ώστε να εξατμίζεται η υγρασία αλλά και για να αποφύγετε τη μυρωδιά “κλεισούρας” όταν χρησιμοποιήσετε ξανά το όχημα.
 •  Μην αφαιρείτε τα υγρά από τα διάφορα δοχεία του οχήματος (πιτσιλιστήρια, σύστημα ψύξης κ.λπ.) γιατί ο αέρας που παραμένει στο εσωτερικό προκαλεί οξείδωση των σωληνώσεων.
 •  Αν αφήσετε το αυτοκίνητο σε ανοιχτό χώρο στάθμευσης και χωρίς κάλυμμα, φροντίστε τουλάχιστον να απομακρύνετε αντικείμενα αξίας για μην αποτελέσουν λόγο διάρρηξης.

Τα απαραίτητα της ακινησίας

Για να αποφύγετε τις φθορές του χρόνου και των καιρικών συνθηκών του αυτοκινήτου σε περίοδο ακινησίας χρειάζεστε:

α) Κλειστό χώρο στάθμευσης

β) κουκούλα σε περίπτωση που δε διαθέτετε κλειστό χώρο στάθμευσης

γ) ταλκ ή ειδική κρέμα για να επαλείψετε την μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων ώστε να μην κολλήσουν στο παρμπρίζ

δ) ένα κλειδί του οποίου η διάσταση να ταιριάζει με την κεφαλή των σφικτήρων των πόλων της μπαταρίας

ε) δεύτερο κλειδί του οχήματος που θα αφήσετε σε έμπιστο άτομο ώστε να το ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα.

4 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΣΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Mpataries autokiniton sti Lamia

Κάθε μπαταρία έχει ένα “κύκλο ζωής”. Ξεκινάει από το εργοστάσιο κατασκευής της και καταλήγει στον τελικό χρήστη.

Όταν η μπαταρία αδειάσει και την πετάξουμε στα σκουπίδια διακόπτουμε τον κύκλο ζωής της, χάνουμε πολύτιμες πρώτες ύλες και κατά συνέπεια ενέργεια, ενώ κάποια στοιχεία της μπορούν να περάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα με επικίνδυνες επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου.

Αντίθετα, αν ρίξουμε την άδεια μπαταρία στους κάδους συλλογής , ο “κύκλος ζωής” της μπαταρίας συνεχίζεται, τα βασικά στοιχεία της ανακυκλώνονται για να καταλήξουν στην παραγωγή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων.

kyklos_zohs

Εξοικονόμηση ενέργειας
Η ανακύκλωση είναι μία διαδικασία που πρέπει να γίνει πλέον μέρος της ζωής μας. Εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος από ρυπογόνες ουσίες, ακόμη ένα σημαντικό όφελος είναι ο περιορισμός της σπατάλης πρώτων υλών.
Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει σχετική νομοθεσία για τον περιορισμό της αλόγιστης χρήσης βαρέων μετάλλων: απαγορεύτηκε από την 1/1/1993 η εμπορία μπαταριών με ποσότητα υδραργύρου άνω του 0,005% κατά βάρος, και ήδη έχουν θεσπιστεί τα ανώτερα όρια των βαρέων μετάλλων στο νερό, την ατμόσφαιρα και το έδαφος, και οι σχετικές κυρώσεις για τους παραβάτες. Αλλά η πιο σημαντική ενέργεια ήταν η νομοθεσία για την έναρξη των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης σε όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την ανακύκλωση, ξαναβάζουμε στο ρεύμα παραγωγής τα υλικά που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Ειδικά τα μέταλλα ανήκουν στην κατηγορία των υλικών που ανακυκλώνονται σχετικά εύκολα. Μπορούμε με διάφορες βιομηχανικές μεθόδους να τα διαχωρίσουμε, και στην συνέχεια να τα λιώσουμε για να κατασκευάσουμε νέα προϊόντα.
Κατά την εξόρυξη των μετάλλων, σπαταλείται ενέργεια σε ηλεκτρικό, και αέριο, τόσο για την εξόρυξή τους όσο και για την επεξεργασία των μεταλλευμάτων. Ένα σεβαστό ποσοστό ενέργειας καταναλώνεται για την μετατροπή αυτών των μεταλλευμάτων σε μέταλλα κατάλληλα για την παρασκευή προϊόντων. Υπολογίζεται πως για κάθε τεμάχιο μπαταρίας που ανακυκλώνεται, το ποσοστό της ενέργειας που εξοικονομείται φτάνει έως και το 80%.

 

Προστασία Περιβάλλοντος

Η εποχή που ζούμε είναι η εποχή των μεγάλων επιτευγμάτων της τεχνολογίας. Όμως οι ανάγκες σε πρώτες ύλες διαρκώς αυξάνονται, και ο κίνδυνος για την καταστροφή του περιβάλλοντος διαρκώς μεγαλώνει. Αρκετά από τα μέταλλα που χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι συστατικά του φλοιού της γης, και όχι συνθετικά παρασκευασμένες χημικές ουσίες και για το λόγο αυτό δεν διασπώνται.
Οι ζωντανοί οργανισμοί τα απορροφούν με το νερό, τον αέρα και την τροφή και δύσκολα μπορούν να τα αποβάλλουν. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται βιοσυσσώρευση, και προκαλεί μεγάλο προβληματισμό στους περιβαλλοντολόγους. Αρκετές δηλητηριάσεις έχουν κατά καιρούς καταγραφεί σε διάφορες χώρες στο παρελθόν, με αιτία τα βαρέα μέταλλα, και κάποια από αυτά, όπως το κάδμιο που θεωρούνται καρκινογόνα.
Η εξόρυξη των βαρέων μετάλλων από τον φλοιό της γης θα συνεχίζεται, για την κατασκευή όχι μόνο μπαταριών, αλλά και πολλών άλλων προϊόντων. Ανακυκλώνοντας τις μπαταρίες και όποια άλλα υλικά είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν, περιορίζουμε την απόρριψη επικίνδυνων λυμάτων στις χωματερές.
Πολύ συχνά στις χωματερές συμβαίνουν ατυχήματα, όπως πυρκαγιές, από τα εύφλεκτα απορρίμματα. Τα μέταλλα που εξαερώνονται κατά την καύση των απορριμμάτων, στην συνέχεια καταλήγουν με την βροχή στο νερό και το έδαφος. Επίσης, τα στραγγίσματα των χωματερών αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Ανακυκλώνοντας τις μπαταρίες, εμποδίζουμε όλες τις παραπάνω δυσάρεστες επιπτώσεις της απόρριψης των μπαταριών στις χωματερές, προστατεύοντας έτσι την φύση με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.
Ακόμη, εκτός από βαρέα μέταλλα, οι μπαταρίες εμπεριέχουν και διαβρωτικά οξέα, τα οποία θα μπορούσαν και αυτά να ξαναχρησιμοποιηθούν. Τα οξέα αυτά είναι βλαβερά, και προκαλούν προβλήματα στους ανθρώπινους οργανισμούς, κυρίως στα μάτια και το δέρμα. Η απόρριψη των μπαταριών στις χωματερές διευκολύνει την απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον.

70846

 

Μείωση όγκου απορριμάτων

Η μείωση του όγκου απορριμμάτων είναι ακόμη ένα μεγάλο κοινωνικό όφελος της ανακύκλωσης. Οι ήδη παραφορτωμένοι χώροι υγειονομικής ταφής θα δεχόντουσαν καθημερινά πολύ λιγότερα σκουπίδια αν η ανακύκλωση ήταν συνήθεια σε όλους μας. Με την ανακύκλωση δίνεται η δυνατότητα στον κάθε πολίτη να μπορεί πλέον ενεργά να προστατεύσει το περιβάλλον του και να διατηρήσει την πόλη του καθαρή.
Ακόμη στους χώρους υγειονομικής ταφής συμβαίνουν ατυχήματα. Σπασμένα γυαλιά και διαβρωμένες μπαταρίες αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για τους υπάλληλους στους χώρους υγειονομικής ταφής. Αυτό συμβαίνει γιατί κάποιες μπαταρίες είναι εύφλεκτες ή ακόμη χειρότερα προκαλούν εκρήξεις αν διαβρωθούν και στοιβαχτούν στις συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας που δυστυχώς συναντάμε στις χωματερές το καλοκαίρι.

Χρήσιμες συμβουλές για την σωστή χρήση και συντήρηση της μπαταρίας μοτοσυκλέτας

Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για την ορθή χρήση και συντήρηση της μπαταρίας που επιλέξατε.

Ο συσσωρευτής που θα επιλέξετε θα έχει φορτιστεί 10-12 ώρες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και  έχει ενεργοποιηθεί 1-2 24ωρα πριν την αποστολή ή την παραλαβή.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

1.) Επιλέξτε και τοποθετείστε τον τύπο της μπαταρίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της μοτοσυκλέτας σας

2.) Ελέγξτε το τρόπο φόρτισης του ανορθωτικού συστήματος της μοτοσυκλέτας μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας.( Ο έλεγχος γίνεται με πολύμετρο στα άκρα της μπαταρίας στο ρελαντί με ανοιχτά φώτα και όποιες άλλες καταναλώσεις υπάρχουν, αλλά και με ανεβασμένες στροφές και θα πρέπει το βολτόμετρο να δείχνει τάση από 13,20 έως 14,30 VOLT.)

3.) Μην αφήνετε ακινητοποιημένη την μοτοσυκλέτα σας για μεγαλύτερο διάστημα των 10-15 ημερών, ιδιαίτερα αν υπάρχει imobilazer και συναγερμός, διότι ενώ έχουμε κλειστό το διακόπτη της μηχανής οι απώλειες που δημιουργούνται μειώνουν τη δύναμη της μπαταρίας, σκληραίνουν τις πλάκες εσωτερικά με επακόλουθο όταν χρησιμοποιηθεί να μη μπορεί να επανέλθει στην αρχική της κατάσταση.

4.) Εάν έχετε σκοπό να μην χρησιμοποιήσετε την μοτοσυκλέτα για αρκετό διάστημα, κάλο θα είναι να αποσυνδεθεί από τους πόλους της, να φορτιστεί και να αποθηκευθεί σε ξηρό περιβάλλον μέχρι την επαναχρησιμοποίησή της.

5.) Συχνές φορτίσεις της μπαταρίας γλυτώνουν από τα προβλήματα της ακινησίας και αυξάνουν το χρόνο αντικατάστασης της.